Met het nodige tromgeroffel werd op 4 augustus in het Markiezenhof de tentoonstelling met werken van Rembrandt geopend. Maar liefst ruim honderd etsen uit de privé collectie van Jaap Mulder werden tentoongesteld. Nu, woensdag 16 oktober werd de 10.000e bezoeker welkom geheten door directeur Wim Reijnders. Het betrof de heer en mevrouw Kik die speciaal vanuit Zierikzee naar Bergen op Zoom gekomen waren voor deze tentoonstelling. Zij kregen een tas vol met boeken over het Markiezenhof en Bergen op Zoom en een dinerbon van ’t Heertje. Maarten en Josefien vertellen mij dat dit niet zo maar was. ‘Wij hebben een speciaal cultureel samenwerkingsverband met het Markiezenhof. We bieden tijdens een speciale maaltijd de verdere cultuurbeleving aan het publiek. Zo vind je naast je bord een speciaal boekje waar een verdere uitleg gegeven wordt over deze bijzondere tentoonstelling. Daarnaast wordt je bord versierd met een eetbare ets van Rembrandt.’ Maarten kijkt er trots bij. ‘Wij ervaren de samenwerking als erg bijzonder. Het Markiezenhof is toch één van de oudste en mooiste stadspaleizen van Europa. Wij daarentegen zijn één van de jongste stellen die als zelfstandigen in het Bergse aan de slag zijn gegaan.’ Josefien vertelt me hoe ze in contact kwamen met Claartje Rijkers van het Markiezenhof en hoe ze samen heel enthousiast over cultuur praatten. ‘Van het een kwam het ander en zo kwamen we op de vraag hoe je de cultuurbeleving na een bezoek aan het Markiezenhof nog verder door kon voeren. Een samensmelting tussen kunst en een culinaire beleving heeft tenslotte ook alles met cultuur te maken en zo kwamen we op dit idee.’ Om dit idee verder uit te werken putte Maarten uit zijn bezoeken aan talloze beurzen en zo kwamen ze op de toepassing van de laatste technische mogelijkheden: de voedingsprinter. Zo zal de familie Kik ook verwend worden tijdens het genieten van de prijs als 10.000e bezoeker van een bijzondere tentoonstelling. De tentoonstelling duurt nog tot 10 november.

De echte Bergse beleving

Dat is wat Maarten en Josefien nastreven, niets meer maar zeker niet minder. Kunstschilder Mart Franken bracht prachtige muurschilderingen van de fortificaties aan op de wanden. Op de planning staat dat Mart ook de speciaal geluidswerende plafondpanelen zal verrijken met bijzondere taferelen. Het bier dat geschonken wordt komt louter van de Scheldebrouwerij. ‘Er wordt momenteel zelfs voor ons een uniek eigen uithangbord gemaakt. Het zal de eerste buiten verfraaiing van de brouwerij zijn. ‘We hebben nog veel meer in petto, want we willen de Bergse beleving in alles terug laten komen. Vandaar dat we ook zo vereerd zijn met de samenwerking met het Markiezenhof. We hopen dat er nog veel gezamenlijke activiteiten zullen volgen.’ Als ik zo naar het trotse tweetal kijk dan denk ik dat Meneer en Mevrouw Kik een bijzondere ervaring tegemoet gaan. En dat hoort ook bij een speciale prijs als 10.000e bezoeker aan een bijzondere tentoonstelling.