Gieterijdag een groot succes. Het was hartstikke druk bij Bruys Jachtbouw aan de havendijk. Reeds tevoren had Marc van der Steen aangegeven dat het storm liep met aanmeldingen en dat het zo goed als vol was.

Nu zondag 26 september bleek dat vrijwel al diegenen die zich hadden aangemeld ook daad werkelijk op kwamen draven. Derhalve was dit evenement dat door drie partijen georganiseerd werd (SIEB, Gemeente Bergen op Zoom en Erfgoed Brabant) met zo’n 500 bezoekers ontzettend goed bezocht. Het toont ook dat de geschiedenis van Bergen op Zoom leeft. Niet alleen onder de ouderen uit de omgeving, maar zeker ook onder de jongeren die ook massaal aanwezig waren.

Voor alle helpende handjes (waar onder die van de zeven vrijwilligers van SIEB) was het afgelopen zaterdag al alle hens aan dek. Er was dan ook veel te doen. Bruys Jachtbouw, die nog gebruikt maakt van een loods van de voormalige gieterij De Holland, bood de organisatie de ruimte om de Gieterijdag te houden. Dat betekende alles aan de kant en ingericht om de bezoekers bezig te houden. Dat zag je ook zondag nog voor aanvang toen alle vrijwilligers nog eens samen kwamen om de laatste afspraken te maken. Tal van foto’s en afbeeldingen van de voormalige gieterijen sierden de muren. Terwijl een projectiescherm en grote TV schermen ook een beeld gaven van een vroeger leven. Daarnaast waren er lezingen. Sommigen vonden het zonde dat de eerste lezing van Erfgoed Brabant juist ging over het algemene karakter van gieterijen en minder inzoomde op de geschiedenis van de Bergse elementen daar in. Dit werd echter meer dan ingevuld door de vele onderlinge gesprekken van toeschouwers en deelnemers wanneer met name de ouderen onder ons nog uit hun verleden konden verhalen. En hierin ligt met name de kracht van een stichting als SIEB. Zij spannen zich in om al die verhalen te bewaren voor het nageslacht. Bergen op Zoom staat bekend als een stad die koketteert met het verleden, die er zelfs met soms ongepaste arrogantie prat op gaat. Echter, al te vaak is met een pennenstreek van een of andere wethouder of projectmakelaar een geschiedkundig interessant perceel tegen de vlakte gegaan. Al te vaak is historisch materiaal verloren gegaan doordat het haast achteloos op de Kragge terecht kwam of mensen ondoordacht afstand gedaan hebben van zaken die voor de geschiedenis van de stad heel waardevol waren. Een stichting als SIEB wordt hierbij haast tot een Bergs geweten dat waakt over schatten die van geschiedkundig belang zijn. Al teveel is er verloren gegaan in onze stad. SIEB zegt eigenlijk: “tot hier en niet verder”. De activiteiten van SIEB tonen ook aan dat er veel interesse is voor dat gevarieerde en rijke verleden van Bergen en omstreken. En wakkert deze zelfs nadrukkelijk aan. Zo worden we met z’n allen een beetje rijker. Nauwelijks een jaar geleden bracht de Stichting het boek uit ‘Bergen op Stoom’, een ode aan het industriële verleden van onze stad. Nu wortelt deze kleine club vrijwilligers zich diep in de stad, zet zich in voor het behoud van percelen, maar ook voor een typisch Bergs fenomeen als de weervisserij. Of wakkert de immer sluimerende belangstelling voor het verleden aan bij vele mensen uit de omstreek. Ze verzamelen materiaal, en nog belangrijker, ze verzamelen verhalen. Jong of oud, we worden allemaal meegezogen in het enthousiasme van deze ploeg mensen die zich inzetten voor het behoud van de historische rijkdom van onze streek.  Ben benieuwd wat het volgende evenement gaat worden. Mij hebben ze bij voorbeeld al gestrikt, ik ben er.

Foto's beginnende met DSC zijn gemaakt door fotograaf Henk Franken