Bergen op Zoomers is een stichting rijker, met een (vinden wij) bijzondere missie.

En gelukkig vinden wij dat niet alleen, is al gebleken. Stichting Ellefke gaat minstens één keer per jaar een uitgave publiceren die de Bergse cultuur onder de aandacht brengt bij met name kinderen en jeugd. Dit jaar nog geven we ons eerste boek uit met de titel “De Nuuwe Vriende Van De Peperbus”. Die eerste publicatie wordt mogelijk gemaakt door woningcorporatie Wonen West Brabant en wordt op 17 november aangeboden aan directeur Nanninga van Bibliotheek Het Markiezaat. We geven de stad daarmee meteen een uitleenexemplaar en vanaf dan is het boek overal te koop voor €9,50. Dat is zo’n beetje voor kostprijs. We hebben dan ook geen winstoogmerk. Ons doel is het zo veel mogelijk (jonge) mensen in aanraking brengen met het Bergse cultuurgoed. Dat willen we voor iedereen toegankelijk houden. We zijn mede afhankelijk van de nodige media-aandacht  om onze doelstellingen te realiseren en om de geïnvesteerde kosten terug te verdienen met de boekverkoop. Daarom doen we bij deze een beroep op u. Vanaf 11-11 gaan we ons initiatief uitgebreid onder de aandacht proberen te brengen, onder meer door het uitdelen van buttons, die verwijzen naar www.ellefke.nl.