Persinformatie – Symposium Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant

Op woensdag 23 maart vindt het symposium convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant plaats, in het gemeentehuis van Moerdijk (Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen).

Een interessante en afwisselende middag met inspirerende sprekers, de onthulling van een nieuwe website met alle informatie over Duurzaam Bouwen en de officiële ondertekening door nieuwe convenantpartners.

Cors Punt, wethouder van de gemeente Moerdijk, opent het symposium. Dagvoorzitter is Ad van der Wegen, wethouder van de gemeente Bergen op Zoom en tevens voorzitter van het Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant.

Interactieve presentaties

Van 13.00 tot 17.00 uur worden deelnemers van het symposium geïnformeerd en geïnspireerd door interactieve presentaties over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam bouwen. De weg naar energieneutraal bouwen in 2020, invoering van de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR), betaalbaar duurzaam bouwen en renoveren van bestaande huurwoningen zijn onderwerpen die aan bod komen. Sprekers zijn vertegenwoordigd vanuit SEV, Marsaki, BVR Groep, Deijkers Bouwgroep B.V., Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom. Discussies na de presentaties zullen zorgen voor een interactieve sfeer. Tijdens het symposium wordt de nieuwe website Duurzaam Bouwen gelanceerd. Zeven nieuwe partners, waaronder de gemeente Tholen en zes projectontwikkelaars en woningcorporaties ondertekenen deze middag het convenant.

Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant

Op 23 mei 2007 sloten de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Woensdrecht samen met groot aantal projectontwikkelaars en woningcorporaties een regionaal Convenant Duurzaam Bouwen. Tijdens de bijeenkomst ‘Eén jaar convenant duurzaam bouwen’, in november 2008, sloten de gemeente Rucphen en nog eens zeven ondernemingen zich aan bij het convenant. In totaal hebben nu 28 partijen zich gecommitteerd aan het Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant. Daar komen tijdens het symposium nog eens 7 partijen bij.

Duurzaam bouwen omvat een samenhangend pakket van maatregelen op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het doel van het convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant is een kwaliteitsimpuls te geven voor nieuwbouwwoningen en bij onderhoud, renovatie en herstructurering in de bestaande voorraad.

Meer informatie over het convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant vindt u op de website www.rmd.nl onder het thema ‘Duurzaam Bouwen’.