Het Lievensberg ziekenhuis heeft voor de tweede keer de toetsing doorstaan op kwaliteit. Hélène Beaard, directeur acquisitie van het NIAZ, overhandigde op donderdag 12 mei het accreditatiebewijs aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Uniek is dat ook het aan het ziekenhuis verbonden Centrum voor Overgewicht en Obesitas de accreditatiestatus heeft behaald.

Het NIAZ-certificaat is het keurmerk voor een adequate en veilige organisatie. Lievensberg haalde in 2006 voor het eerst de accreditatiestatus. Ton Ruikes van de Raad van Bestuur: “Het auditteam kijkt niet alleen of het ziekenhuis het nog net zo goed doet als vier jaar geleden, het team wil ook zien dat het ziekenhuis zich verder heeft ontwikkeld. In de afgelopen vier jaar is hard gewerkt aan het verder optimaliseren van het kwaliteitssysteem in ons ziekenhuis. Het opnieuw behalen van de NIAZ accreditatie is hét bewijs dat we een stap voorwaarts hebben gezet. Een hele prestatie in een tijd waarin heel veel veranderingen op ons afkomen. We zijn als Raad van Bestuur dan ook erg trots op het bereikte resultaat.”

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt sinds 1998 kwaliteitsnormen voor de zorg. Het instituut beoordeelt of een organisatie aan deze normen voldoet en de kwaliteit structureel goed heeft geregeld. Als dat het geval is krijgt de instelling een accreditatie voor een periode van vier jaar, waarna een hertoetsing plaatsvindt. De verleende accreditatiestatus biedt derden - zoals patiënten, verzekeraars en overheden - het vertrouwen dat zij te maken hebben met een goede en veilig georganiseerde instelling.

De door het NIAZ afgevaardigde onafhankelijke zorgprofessionals lichtten in november 2010 een week lang het Bergse ziekenhuis door. Zij bezochten diverse afdelingen en voerden gesprekken met een dwarsdoorsnede van de medewerkers. Het verlossende woord kwam begin april: zowel het Lievensberg ziekenhuis als het in 2010 geopende Centrum voor Overgewicht en Obesitas had de (her)toetsing met goed gevolg doorstaan.