Het Amphia Ziekenhuis in Breda/Oosterhout het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom, hebben op 31 mei 2011 in Roosendaal hun intenties en ambities tot regionale samenwerking vastgelegd in een convenant.

De samenwerking sluit aan bij de wens van het ministerie van VWS en zorgverzekeraars tot meer concentratie en spreiding van zorg en is bedoeld om de kwaliteit en betaalbaarheid van patiëntenzorg in de regio te optimaliseren.

Met het oog op ontwikkelingen die op de ziekenhuissector afkomen, hebben de drie ziekenhuizen in Zuid-West Brabant zich verbonden aan een gedeelde langetermijnvisie op de ziekenhuiszorg. Het doel van dit initiatief is het organiseren en aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in de gehele regio West-Brabant.

De verzorgingsgebieden van de drie ziekenhuizen overlappen elkaar. Door de krachten te bundelen in verschillende samenwerkingsprojecten zal elk van de ziekenhuizen beter in staat zijn om aan de kwaliteits- en volumenormen zoals deze door de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld te voldoen. Het topklinische karakter van het Amphia Ziekenhuis sluit daarnaast goed aan bij het brede basiszorgaanbod van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis.

De samenwerking in West-Brabant beoogt bij te dragen aan de wens van het ministerie van VWS en van zorgverzekeraars tot concentratie van zorg en zal in nauw overleg met zorgverzekeraars vormgegeven worden. Door de krachten te bundelen en expertise van medisch specialisten waar wenselijk en mogelijk uit te wisselen, wordt de kwaliteit van zorg aan patiënten verder versterkt.

De uitgesproken intentie tussen de drie ziekenhuizen heeft geen gevolgen voor de eigen identiteit, de naamgeving, zelfstandigheid en slagvaardigheid.