Het Coronavirus laat zich nu ook gelden in Bergen op Zoom

Een aantal besmette patiënten worden inmiddels verzorgd in het Bravis ziekenhuis. Verder worden als voorzorgsmaatregel al heel wat evenementen afgeblazen of uitgesteld.

Zo meldt het Markiezenhof het volgende:

De organisatie van de Hofzaallezingen heeft besloten om de lezingen van 17 en 24 maart te verplaatsen i.v.m. het coronavirus. Zodra er nieuwe data bekend zijn wordt dit tijdig gecommuniceerd.  De lezingen worden georganiseerd in samenwerking met de Geschiedkundige Kring het Cultuurbedrijf (afdeling Markiezenhof), Heemkundekring Halchterth en het West-Brabants Archief. Het gaat om de volgende lezingen: de confiscatie van Bergen op Zoom, 1567-1576 en Kwade tijden en vluchtelingen in de 16e eeuw. 

Ook zwembad De Schelp is inmiddels gesloten.

Ziekenhuis Bravis houdt ons ook op de hoogte:

Nieuwe besmettingen in Bravis ziekenhuis. Er zijn in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal drie besmette patiënten opgenomen. Zij liggen in strikte isolatie. Daarnaast zijn vijf medewerkers positief bevonden op het coronavirus. Daarmee zijn in totaal acht medewerkers besmet. Alle betreffende medewerkers zijn thuis in thuisisolatie.  

De personele capaciteit in het Bravis ziekenhuis is nog altijd voldoende. Wel wordt het steeds lastiger om de voorraad materialen op peil te houden. Zoals elders in Nederland worden middelen schaars, ook door de toenemende exportproblemen vanuit het buitenland. Het voorraadbeheer wordt continu gemonitord en waar nodig wordt actie ondernomen. 

Aanvullende maatregelen Bravis ziekenhuis

Onder invloed van de huidige ontwikkelingen heeft het Bravis ziekenhuis verdere aanvullende maatregelen genomen.  

Handhygiëne

Bij de ingangen van de poliklinieken en de hoofdingang staan handalcoholdispensers voor patiënten en bezoekers. Gezien het belang van een goede handhygiëne staan vanaf donderdag vrijwilligers klaar om patiënten en bezoekers hier nogmaals op te attenderen. 

Eén begeleider per patiënt

Naast de beperking van het bezoek (een bezoeker per patiënt) wordt ook een dringend verzoek gedaan aan patiënten om naar een afspraak in het ziekenhuis of bezoek aan de spoedeisende hulp slechts één begeleider mee te brengen. Vertoont de begeleider verkoudheidsverschijnselen, dan wordt geadviseerd een andere begeleider mee te brengen.  

Digituin tot nader order gesloten

Op beide locaties is de Digituin gesloten.

Helaas is het voor de muziekliefhebbers ook al bijzonder karig deze maand. Zo werd de Bluestocht ook al afgezegd. Mensen die reeds kaartjes gekocht hadden kunnen hun geld terugkrijgen.

De presentatie van het nieuwe boek van Henk Witjes is om dezelfde reden uitgesteld. Nadere informatie volgt nog.