Dit najaar reikt Erfgoed Brabant de erfgoedprijzen Brabants Lof & Brabantse BeLofte uit.

Projectleider Dieuwertje de Nigtere: “We hopen dat er veel verschillende erfgoedprojecten worden ingediend: grote en kleine initiatieven; ontstaan uit verschillende culturen; gericht op diverse doelgroepen; etc.” Deze inclusieve gedachte komt niet uit de lucht vallen. Sinds anderhalf jaar staan diversiteit, inclusie en toegankelijkheid hoog op de agenda van Erfgoed Brabant. En bij de vormgeving van de prijzen stonden deze waarden dan ook voorop.    

Diversiteit, inclusie en toegankelijkheid als uitgangspunt

Sinds 2015 reikte Erfgoed Brabant elke twee jaar de Brabantse Erfgoedprijs uit. Deze prijs is dit jaar vervangen door de prijzen Brabants Lof & Brabantse BeLofte. De directe aanleiding hiervoor is het traject rondom diversiteit, inclusie en toegankelijkheid dat Erfgoed Brabant anderhalf geleden is ingegaan. Met dit in het achterhoofd heeft de erfgoedprijs een nieuwe vorm gekregen. Een nieuw criterium is dat in het ingediende project diversiteit, inclusie en toegankelijkheid uitgangspunt zijn. Dieuwertje: “Dit gaat wat ons betreft om de driedeling ‘fysieke toegankelijkheid’, ‘inhoudelijke toegankelijkheid’ en ‘digitale toegankelijkheid’. Ik hoop niet dat dit mensen afschrikt. Ook een project dat net gestart is en oog heeft voor één van deze drie vormen van toegankelijkheid, is welkom op de longlist van Brabants Lof & Brabantse BeLofte.”

Brabants Lof & Brabantse BeLofte beloont projecten die oog hebben toegankelijkheid, maar wil ook mensen en organisaties inspireren om met een inclusieve blik naar hun eigen project te kijken. Dieuwertje: “Het criterium ‘diversiteit, inclusie en toegankelijkheid’ kan voor indieners een reden zijn om te kijken op welk gebied hun project toegankelijker kan worden. Bijvoorbeeld door een nieuwe samenwerking aan te gaan of door een andere doelgroep te bedienen. En hoe mooi zou het zijn wanneer ingediende projecten anderen en Erfgoed Brabant kunnen aanvonken om hun eigen project toegankelijker te maken!” 

“Diversiteit moet geen afvinklijstje worden” 

Aan de slag gaan met toegankelijkheid is een proces, een zoektocht. Ook voor Erfgoed Brabant. Dieuwertje: “De projectgroep van Brabants Lof & Brabantse BeLofte bestaat uit witte, theoretisch geschoolde vrouwen. We zijn ons ervan bewust dat dit van onze kant blinde vlekken tot gevolg kan hebben. Als iemand ons wijst op zo’n blinde vlek, willen wij graag luisteren en in gesprek, heel graag zelfs. Het is een bewustwordingsproces.”  

Bij het samenstellen van de jury liep de projectgroep ertegenaan dat in het netwerk van Erfgoed Brabant nog te weinig sprake is van diversiteit. Dieuwertje: “Dit was een eyeopener en een aanleiding om actie te ondernemen. Diversiteit en inclusie moeten geen afvinklijstjes worden, maar bij Erfgoed Brabant willen we wel inzetten op een bewust proces richting inclusie. Bijvoorbeeld voor het samenstellen van de jury hebben we ook mensen van buiten ons netwerk gevraagd. Tijdens de eerste jurybijeenkomst bleek dit te zorgen voor een discussie over erfgoed vanuit verschillende perspectieven. Een mooie opmaat voor hoe het straks zal gaan bij het wegen van de ingediende projecten!”  

Zet uw project in de spotlight! 

Een tweede belangrijk verschil met de Brabantse Erfgoedprijs is dat er nu twee prijzen zijn. Brabants Lof voor een project dat al in de steigers staat. En de aanmoedigingsprijs Brabantse BeLofte voor een concept of idee dat net dat steuntje in de rug nodig heeft om tot bloei te komen en waarmee Erfgoed Brabant graag de samenwerking aangaat.  

Alle ingediende projecten worden de komende maanden op de site van Erfgoed Brabant gepresenteerd. Dit is een website met een groot bereik, waar dus ook uw project in de spotlight kan staan. Dieuwertje: “Dien uw project in! Ga ervoor! En heeft u vragen? Twijfelt u of uw project geschikt is? Bel of mail ons dan. We gaan graag in gesprek.” 

U kunt uw project indienen tot 8 september 2021. Tijdens de Erfgoedontmoeting op 18 november 2021 worden de winnaars van Brabants Lof & Brabantse BeLofte bekend gemaakt.  

Bezoek www.erfgoedbrabant.nl/erfgoedprijs   voor meer informatie over Brabants Lof & Brabantse BeLofte.