De Belgische soap omtrent oude kerncentrales gaat gewoon door.

Onlangs werd iedereen verrast, zie het volgende bericht:

18 maart 2022 - België houdt zijn twee kerncentrales toch tien jaar langer open dan gepland. De elektriciteitscentrales in Doel en Tihange, die eigenlijk in 2025 zouden sluiten, blijven nu in gebruik tot 2035.

Ik had al veel twijfel over uitspraken van de Belgische overheid dat de kerncentrales in 2026 zouden sluiten, men had mijns inziens te veel nadruk gelegd op het woordje “mits’ in hun verklaring. En ja hoor, de gascrisis in verband met de oorlog in Oekraïne is natuurlijk een prachtig excuus. Daarnaast spelen er ontzettend veel economische belangen.

In juli 2018 bracht ik mijn boek Dossier Doel uit. Een thriller die als onderwerp met name de kerncentrales te Doel had. Dit naar aanleiding van de vele incidenten die ik al een aantal jaren in kaart had gebracht.Vanaf het begin begon de tegenwerking al. Mijn uitgever heeft diverse “berichten” ontvangen dat het beter voor hen en de schrijver zou zijn om dit boek niet uit te brengen. Het waren serieuze boodschappen en daar schrik je wel even van. Maar na telefonisch overleg besloten we gewoon door te zetten. Het was frappant dat rondom die periode ineens dagelijks gemotoriseerde politie door mijn straat reed. Bepaalde contacten die ik bij de media had, negeerden mij plots totaal. Wat kon hiervan de achterliggende reden zijn?

Gelukkig bracht het boek toch een hoop reuring. Niet alleen in de media, maar ook in de vorm van aansprekende recensies, uitnodigingen voor lezingen in Maastricht, Antwerpen, Bergen op Zoom en Gent.Deze lezingen hield ik samen met de heer Leo Tubbax, die een berg feitelijke kennis had over techniek, incidenten en inzicht in de Belgische politiek.

Ik werd zelfs benaderd door de Belgische TV in de vorm van CANVAS  / VRT.

We besloten een lezing te houden in Theater Den Enghel te Bergen op Zoom. Een avond waar meer dan 100 mensen aanwezig waren, waar onder een hoop politieke vertegenwoordigers uit de regio. Heel de avond werd door een fors camerateam vastgelegd, en zelfs ikzelf werd langdurig voor de camera geïnterviewd.  Iedereen was in volle verwachting wanneer het materiaal gebruikt werd op de Belgische televisie.  Maar er viel een ijzige stilte. Na een aantal pogingen tot contact, werd ik tenslotte via een luttel mailtje geïnformeerd dat de situatie rondom Covid-19 al voor genoeg onrust zorgde. Daar hoefde men niet nog meer reuring aan toe te voegen over mogelijke nucleaire gevaren. We hebben er later nooit meer iets van gehoord!!

Ik en anderen kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hier de Belgische overheid bij betrokken is.

Ik wil hier nog even benadrukken dat ik op zich niet tegen kernenergie ben. We bevinden ons op een punt in tijd dat we als mensheid moeten kijken op welke wijze wij ons (tiekomstig) leven moeten inrichten met een toekomstbestendige wijze van energievoorziening. Echter, de Belgische kerncentrales getuigen van krakkemikkig onderhoud, een cultuur waar men met de regels speelt en overheden die financiële belangen vóór de veiligheid van de burger stellen!! Dat geldt al voor de bestaande kerncentrales, en als dezelfde partijen er bij betrokken zijn, hou ik ook mijn hart vast bij nieuwe “constructies”. 

Vandaar ook dat ik vind dat we heel waakzaam moeten zijn over hetgeen zich bij ons vlak over de grens afspeelt. Er is immers nog niks veranderd omtrent de oud huidige kerncentrales in België.  Daarbij ook het feit dat dit soort beslissingen zonder overleg met andere partijen genomen wordt. Er vindt geen overleg plaats met de omringende veiligheidsregio’s of omliggende landen. 

Mogen we dan tenminste vragen stellen, want moeten we niet, naar mijn mening, ontzettend waakzaam blijven?  Kortom, wordt vervolgd.

Zie hier onder alle mijlpalen omtrent mijn boek Dossier Doel. Dossier Europa is een vervolg op deze “overheidsbetrokken” tendensen en ondertussen ben ik met een derde Dossier boek waarin kernenergie en politieke “stromingen” onderwerpen zijn.Groetjes iedereen en een prettige zomer.