Voor elke Brabander één historische voorwerp: dit is het kwantitatieve resultaat van de inventarisatie die Erfgoed Brabant in opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft gemaakt van  erfgoedcollecties in Noord-Brabant.

Nadat in 2009 de inventarisatie van museumcollecties werd afgerond, zijn nu ook de collecties van de heemkundekringen in Noord-Brabant in kaart gebracht. Bij de kringen worden 416 deelcollecties bewaard met ruim 1 miljoen historische objecten. Samen met de al eerder in kaart gebrachte museale collecties (1252 deelcollecties met bijna 1,5 miljoen voorwerpen) komen we uit op één voorwerp per Brabander (de provincie Noord-Brabant telt bijna 2,5 miljoen inwoners).

Publicatie Collecties Verzameld

Over de collecties van de heemkundekringen, die vaak minder zichtbaar zijn voor het publiek dan die van musea, is nu de publicatie Collecties Verzameld verschenen. De heemkundekringen in de provincie Noord-Brabant houden zich op lokaal niveau bezig met het behoud van dat materiële en immateriële erfgoed. Maar welk erfgoed is dat dan precies? Tot nu toe bestaat er maar een beperkt beeld van wat de heemkundekringen allemaal in huis hebben. Om dit beeld scherper te krijgen heeft Erfgoed Brabant een inventarisatie gemaakt van de inhoud, omvang en het beheer van collecties bij de heemkundekringen, de Erfgoedmonitor. De afgelopen twee jaar zijn projectmedewerkers van Erfgoed Brabant bij maar liefst 85 heemkundekringen op bezoek geweest met vragen rondom de collectie en is er enthousiast meegewerkt aan de Erfgoedmonitor. De resultaten van deze inventarisatie hebben geleid tot de publicatie Collecties Verzameld.

Overhandiging publicatie Collecties Verzameld

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op maandagmiddag 19 maart is de publicatie Collecties Verzameld door Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant, overhandigd aan Henk Hellegers, voorzitter van Brabants Heem. Voor deze bijeenkomst te Gilze zijn de leden van de heemkundekringen in Noord-Brabant uitgenodigd. Gastspreker Tonnie van de Rijdt heeft in haar rol als voorzitter van AWN (vereniging van vrijwilligers in de archeologie) gepleit voor meer samenwerking tussen de heemkundekringen en de AWN om archeologische collecties bij heemkundekringen beter in kaart te brengen.