Het Lievensberg ziekenhuis ontving op donderdag 22 maart een oorkonde voor het terugdringen van het ziekteverzuim.

Deze pluim werd toegekend door Vernet, een verzuimnetwerk dat is gespecialiseerd in het verzamelen en interpreteren van gegevens over personeelszaken in de zorgsector. "Uw ziekenhuis kan zich nu meten met de besten uit de branche", aldus Vernetdirecteur Sjaak van der Linden. "Dit resultaat is vooral te danken aan de medewerkers zelf en de leidinggevenden", benadrukte de Raad van Bestuur van Lievensberg.

Het verzuimpercentage is landelijk gemiddeld 4,4 procent. In de branche Algemene Ziekenhuizen is dat 4,5 procent. Het Lievensberg ziekenhuis - middelgroot, circa 1.400 medewerkers en één van de grootste werkgevers in de regio - zag het verzuim vorig jaar oplopen naar 5,6 procent. Verzuim kost een organisatie geld. Binnen een zorgorganisatie komt ook de kwaliteit van de zorg in het gedrang. Lievensberg besloot om bij het oplopen van het verzuimpercentage in actie te komen. Het ziekenhuis ontwikkelde een nieuwe visie, waarin de aandacht werd verlegd naar voorkómen en bespreekbaar maken van verzuim. De aanpak had in korte tijd succes. Het verzuim daalde van 5,6 naar 3,5 procent.

Het Lievensberg ziekenhuis ging het verandertraject in onder begeleiding van organisatieadviesbureau Falke & Verbaan. Dit bureau introduceerde een andere kijk op ziekteverzuim. In de cultuuromslag draaide het om de volgende zaken: van 'spreken over ziektes' naar 'aanspreken op gedrag/keuzes', van 'verzuimen is een recht' naar 'verzuimen is bespreekbaar', van 'denken in beperkingen' naar 'denken in mogelijkheden', van 'regie bij de medewerker en/of de arts' naar 'regie bij de direct leidinggevende' en van 'ze doen niet wat ik wil' naar 'wat doe ik, waardoor de ander niet doet wat ik wil?'

In het hele traject bleef de mens/medewerker in het proces centraal staan. Ziek zijn kan immers iedereen overkomen. Maar het verschilt per persoon wat die daar vervolgens als medewerker mee doet. De leidinggevenden spreken medewerkers nu vooral aan op de eigen verantwoordelijkheid en de keuze die zij maken om bij ziekte wel of niet naar het werk te komen. De medewerkers zijn zich meer bewust van de gevolgen van een ziekmelding voor de werkvloer. Het resultaat van het ingezette traject is vooral daar goed merkbaar. "Een verademing", verwoordt een verpleegkundige de nieuwe koers. "Minder ziekteverzuim zorgt voor minder extra inzet en voor meer handen aan het bed." Haar zorgmanager voegt daaraan toe: "Daarnaast zorgt het gedragsmodel voor een heldere en open communicatie, rust in het team en voor een aanzienlijke daling van de kosten voor vervanging."

FOTOBIJSCHRIFT

Het Lievensberg ziekenhuis kreeg op 22 maart de Vernetoorkonde voor het terugdringen van het ziekteverzuim. "De organisatie kan zich nu meten met de besten uit de branche", aldus Vernetdirecteur Sjaak van der Linden (r.). Hij overhandigde de oorkonde aan Hans Ensing (l.), Raad van Bestuur Lievensberg.