Donderdag 26 april is er van 16.00 tot 18.00 uur weer de Beursvloer. Al eerder werd dit georganiseerd en het verdiende dan ook beslist een herhaling.

Ditmaal is bij het Markiezaat College aan de Nobellaan 50 te Bergen op Zoom. Het mooie is dat heel dit evenement ten dienste staat van de Bergse maatschappij zelf. Betrokkenheid bij die samenleving is dan ook het belangrijkste goed tijdens deze dag. Om de maatschappij zelf te verbeteren heb je de inzet nodig van de burger en de bedrijven die in de stad gevestigd zijn. Vrijwilligers kunnen dikwijls niet zonder de expertise en inzet van de professionals. Verenigingen en maatschappelijke instanties kunnen dikwijls niet zonder de vrijwilligers. En zonder de inzet van al deze mensen en partijen kan er een hoop niet gedaan worden, en leidt de samenleving zelf ernstige schade. Zoals gezegd werd een dergelijke Beursvloer al eerder georganiseerd. Op een bijeenkomst als deze worden maatschappelijke behoeften verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin. De bedrijven en de bij Samen voor Bergen op Zoom aangesloten maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties ontmoeten elkaar in een informele en dynamische sfeer. Doel is om elkaar te leren kennen en matches tot stand te brengen. Vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties vragen niet om geld maar om kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Of gewoon handen om het één en ander voor elkaar te krijgen. Uiteraard stellen zij hier iets tegenover. Digitaal aanmelden kan via www.samenvoorbergenopzoom.nl  klik op lokale projecten en daarna op Beursvloer. Via de link kunt u uw vraag/aanbod invullen. Een unieke kans dus.