Space invaders…  Uitheemse planten en dieren bedreigen biodiversiteit

Nu het lente is neemt Nederland massaal zijn balkonnen, tuinen en vijvers onderhanden. Veelal volgens de nieuwste trends, passend in de stijl van het huis of met zo weinig mogelijk onderhoud.

Wat het uitgangspunt van uw groene vingers ook is, een aandachtspunt moet sowieso zijn dat u rekening houdt met mogelijke schade door zogenaamde ‘invasieve exoten’.

“Invasieve exoten, eigenlijk een verschrikkelijke term, maar het komt erop neer dat we voorzichtig moeten omgaan met het toelaten van uitheemse planten en dieren in onze natuur,” aldus Gerard de Boer, onderhoudsmedewerker bij waterschap Aa en Maas “Die kunnen behoorlijk schadelijk zijn voor bestaande ecosystemen, ook in onze wateren. Denk daarbij aan de Grote Waternavel en de Amerikaanse Brulkikker. Uitheemse planten en dieren hebben vaak geen ‘natuurlijke vijanden’ en overwoekeren of bedreigen daarom inheemse soorten. Uitheemse of exotische organismen zorgen op die manier voor een invasie in onze natuur. Vandaar de term ‘invasieve exoten’. Daardoor kunnen ecosystemen en biodiversiteit ernstig verstoord raken.”

Aantasting ecosysteem kost geld

Een voorbeeld van invasieve exoten zijn populaties ontsnapte halsbandparkieten die delen van Brussel en Amsterdam bevolken. “De ecologische schade daarvan valt mee. Maar er zijn weldegelijk schadelijke voorbeelden van invasieve exoten. , Vraatzuchtige Amerikaanse brulkikkers bijvoorbeeld, aan beide zijden van de Nederlands-Belgische grens,” weet Joseph Kuijpers, beleidsadviseur bij de provincie Noord-Brabant. “Deze kikkers, in het Vlaams ‘Stierkikkers’ genoemd, dreigen de groene kikker te verdrijven. Grensoverschrijdend doen we daarom onderzoek naar een effectieve bestrijding. Dat geldt ook voor de Grote Waternavel, een populaire waterplant bij vijverliefhebbers die ‘na gebruik’ regelmatig met de beste bedoelingen uitgezet wordt in Nederlandse sloten.” Echter, de bladeren van deze plant nemen alle licht weg uit de sloot en verstikken op die manier alle leven in de sloot: vissen, planten, amfibieën etc. “Dit is een groot probleem omdat het leidt tot een verschraling van de biodiversiteit en een aantasting van ons ecosysteem. Bovendien zorgt de massale groei voor hoge beheerskosten voor gemeenten en waterschappen en uiteindelijk voor de belastingbetaler”, aldus Kuijpers.

Actie

“Gelukkig is de verkoop van de Grote Waternavel inmiddels gestopt. Toch duikt hij soms onder een andere naam weer op of worden er nieuwe ongewenste exoten aangeboden. Reden genoeg om alert te zijn bij de aankoop van planten en dieren. Het beste advies is om inheemse soorten te kopen. Dat komt zowel de biodiversiteit, onze leefomgeving en uw portemonnee ten goede!” grapt Kuijpers met een serieuze ondertoon.

Afscheid

Het advies van de twitterende boswachter Frans Kapteijns, trekker van het B(iodiversiteits)-team in Oisterwijk luidt dan ook: “Kies bij het aanschaffen van planten en dieren zoveel mogelijk inheemse soorten. En wanneer je toch kiest voor uitheemse soorten, dump dan planten die je opruimt of dieren waar je afscheid van neemt niet in de natuur. Uitheemse planten horen in de groenbak en ‘afgedankte’ (huis-)dieren kunnen het best naar een asiel of een opvangcentrum.”

Voor meer informatie over schadelijke uitheemse soorten kijk op: www.invasieve-exoten.nl.

Voor informatie over dierenopvangcentra kijk op: http://dierenopvang.startkabel.nl/ of zoek bij google.nl op ‘dierenopvang’ en uw woonplaats.


http://www.invexo.nl/nl-BE/Probleemsoorten/Stierkikker.aspx#SKProbleem

http://www.vwa.nl/onderwerpen/gevaren/dossier/invasieve-exoten

http://www.kennislink.nl/publicaties/viscocktail-in-het-panamakanaal

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_invasieve_soorten