Groeperingen op basis van geloof, levensovertuiging dan wel sociale keuzen die zich wensen te bemoeien aan de sturing van het land, provincie of gemeenten en zich in een democratisch proces ter keuze beschikbaar stellen om in bepaalde tijdsperioden sturing te geven aan die doelgebieden (stad, provincie, land e.d.)

Plaatselijke afdeling van GroenLinks. Is vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

De VVD Bergen op Zoom is er voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken.
Dicht bij jou: in straat, wijk en buurt. In de stad en de dorpen. Het lokale belang staat bij ons voorop!    

De BSD is een sociaal democratische vereniging met als doel de lokale democratie en samenleving verder vorm te geven

Beste lezers Wij heten u hartelijk welkom op deze pagina met het bericht van onze politieke partij        "Steunpunt Bergen op Zoom" Steunpunt Bergen op Zoom is voor iedereen die meedoet in de samenleving, voor iedereen die lef heeft en die klaar is voor iets nieuws en gemotiveerd is om de gemeente weer beter te maken.
Steunpunt Bergen op Zoom zal als nieuwe groep vechten voor een evenwichtig pakket maatregelen, waarbij niet de ouderen opnieuw zwaarder dan de anderen worden getroffen en de zwakste schouders inderdaad worden ontzien. Wordt lid en meldt u zich daarom aan bij ons secretaris Margit Gijzen-Hagen ( margithagen@home.nl )of rechtstreeks op steunpunt.bergen.op.zoom@gmail.com Alvast bedankt en welkom bij onze partij