BERGEN OP ZOOM - Diabetesverpleegkundige Astrid Jumelet van het Lievensberg ziekenhuis overhandigde onlangs het eerste exemplaar van de Educatiemap Diabetes aan kinderverpleegkundige Jolanda Hage. De recent samengestelde informatiemap is bestemd voor nieuwe en huidige patiëntjes met diabetes, ofwel suikerziekte.

De losbladige map is bedoeld voor kinderen die opgenomen worden met de diagnose diabetes mellitus. In de map staat beschreven wat diabetes is, wie er zoal aan het bed verschijnen tijdens de opname en wat zij komen doen. De map beschrijft ook hoe je leven met suikerziekte verandert. Het laat zien dat je met je diabetes een gewoon en goed leven kan leiden, mits je de spelregels maar toepast. De map gaat mee naar huis en kan dus regelmatig door zowel kind als ouders/verzorgers worden geraadpleegd.

Centrale figuur in het hele proces is Prikkie. Dit door kunstschilder Hendrik Boot bedachte en uitgewerkte figuurtje, speelt een prominente rol in zowel de map als in het verdere begeleidingstraject van kinderen met diabetes. Prikkie duikt onder meer op wanneer er een kinderactiviteit wordt gehouden of wanneer er informatie extra onder de aandacht wordt gebracht. Prikkie speelt ook een rol bij het motiveren tot goede diabeteszorg.

Met de map willen de samenstellers een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de kinderdiabeteszorg in Lievensberg. Een eerdere stap daartoe was de samenstelling van een speciaal voor kinderen bedoeld diabetesteam dat bestaat uit kinderartsen, kinder- en jeugdpsychologen, diëtistes en diabetesverpleegkundigen. De map voegt daar weer een stap aan toe.

 FOTOBIJSCHRIFT

Diabetesverpleegkundige Astrid Jumelet (r) van het Lievensberg ziekenhuis overhandigde het eerste exemplaar van de Educatiemap Diabetes aan kinderverpleegkundige Jolanda Hage (l).