Sinds 18 oktober 2010 is het een feit dat de “Vereniging Roparun doorkomst Bergen op Zoom” bestaat.

De vereniging heeft als doelstelling om de doorkomst van de Roparun  door de gemeente Bergen op Zoom tot een groots  spektakel te maken. De afgelopen jaren is daar al hard aan gewerkt, maar het spektakel van de doorkomst kan naar de mening van het bestuur nog verder worden uitgebreid. Met name het creëren van één geel lint door de gehele gemeente kan nog verder worden uitgebouwd. Om dit te kunnen bereiken is de medewerking van de bewoners aan de route heel hard nodig. Die contacten zijn er op vele plaatsen al, maar er zijn nog enkele lege stukken in het parcours.

Ook de vrijwilligers zijn een belangrijke factor. Zij helpen mee om de algemene plaatsen zoals de Grote Markt en de Boulevard aan te kleden en ook weer op te ruimen. Zonder hen zou dat niet lukken. 

En dan nog de  “muziek”. Deze zorgt er onder andere voor dat omwonenden eraan worden herinnerd dat het Roparunfeest begonnen is. Op veel plaatsen langs de route is er al extra sfeer op deze manier, maar ook de “muziek” kan nog verder worden uitgebreid.

Als  dit alles gaat lukken zal de doorkomst voor de teams nog leuker en ook nog meer hartverwarmend  worden. De doorkomende teams mogen na afloop stemmen op de plaats waarvan zij de doorkomst het meest geweldig vonden. De eerst drie plaatsen worden beloond met een geldprijs die de gemeente dan weer kan besteden aan een doel dat betrekking heeft op het grote doel van de Roparun, nl “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Nu de vereniging een feit is zullen de bestuursleden actief aan het werk gaan. Zo zullen we op zoek gaan naar meer, vooral jonge (20+), vrijwilligers. Daarnaast naar partijen die het gele lint compleet kunnen maken. Er zal nog meer aandacht zijn om u als vrijwilliger of bewoner langs of in de buurt van de route op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Dit zal gerealiseerd worden middels de website: www.roparunbergenopzoom.nl

Wanneer u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan onze doelstelling(en)kunt u zich bij ons aanmelden. Dit kan via de kop “info” welke u kunt vinden op de website.