Een investering in goede ideeën die bijdragen aan ontmoeting, uitwisseling en verbinding. Dat is het Buurtcultuurfonds, een nieuw initiatief van de provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds, gesteund door 2018Brabant.

Met het Buurtcultuurfonds kunnen Brabanders in buurten en wijken de ‘Kunst van het Samen Leven’ oefenen.

In het Buurtcultuurfonds zit dit jaar een half miljoen euro voor ongeveer 35 nieuwe, culturele activiteiten. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. Met het thema De Kunst van het Samen Leven sluit het Buurtcultuurfonds uitstekend aan bij de ambities van Brabant Culturele Hoofdstad 2018. Ook daarin staat namelijk de kunst van het samen leven in Brabant centraal.  

Beeldend muziekproject

Het Buurtcultuurfonds is bestemd voor culturele activiteiten op buurt- en wijkniveau. Van een multiculturele buurtkookclub tot een beeldend muziekproject of een uitwisselingsproject van kunst aan de muur. Alles wat de bewoners verbindt, is mogelijk. Cultuurgedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema: “Samenleven speelt zich nadrukkelijk af op microniveau, in buurten en wijken. Cultuur brengt mensen bij elkaar. Met goede ideeën kunnen Brabanders bijdragen aan de leefbaarheid van hun eigen omgeving. Wat mij betreft wordt het de zomer van cultuur in de buurt!”

Aan een financiële bijdrage zijn voorwaarden verbonden. Het idee moet in de wijk zijn ontstaan. Bijvoorbeeld vanuit een groep bewoners of amateurs, een buurtorganisatie of vereniging. Verder moet het samen met een professionele instelling tot stand komen. Ook moet het op eigen benen kunnen staan én een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere Brabanders. Dit laatste betekent dat de deelnemers bereid moeten zijn om hun ervaringen vast te leggen en te delen.

Elk kwartaal

De provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds storten elk € 250.000 in het fonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds beoordeelt de aanvragen en kent elk kwartaal subsidie toe. Wie een aanvraag indient, maakt kans op de helft van de totale projectkosten met een maximum van € 30.000. Een kwart van het beschikbare geld gaat naar grotere projecten, die aanspraak kunnen maken op maximaal € 70.000. Of het Buurtcultuurfonds volgend jaar een vervolg krijgt, wordt eind dit jaar besloten.

Heb je een idee dat de Kunst van het Samen Leven in Brabant versterkt? Dien dit dan vóór eind 2011 in. Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanmeldingsformulier op www.brabant.nl/buurtcultuurfonds

<fotobijschrift>

De Koningin van de Cultuur en haar pasgeboren kind 'Buurtcultuurfonds' nemen de eerste projectaanvraag in ontvangst. Vlnr: Martijn Sanders (artistiek leider 2018Brabant Culturele Hoofdstad) Adriana Esmeijer (directeur Prins Bernhard Cultuurfonds) en Brigite van Haaften-Harkema (gedeputeerde cultuur provincie Noord-Brabant).

<fotocredits>

Olaf Smit