Twee klassen van het Juvenaat zijn de afgelopen weken aan de slag gegaan met het project “Energietransitie”.

Een project opgezet door het Natuurpodium in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom. Op 3 maart presenteren de leerlingen hun resultaten van 19:00 tot 20:00 op het Natuurpodium. De gemeente staat voor een grote opgave met de regionale energie strategie en vindt het belangrijk om ook jongeren daarbij te betrekken. De leerlingen zijn het onderwerp gaan onderzoeken en presenteren hun toekomstbeeld van de wijk waarin de school staat. 

 

Het project is in januari gestart met een inspirerende kick-off. Een bezoek aan de molen “De Twee Vrienden” waar de leerlingen een rondleiding kregen. Daarna kregen ze een wijkplattegrond met de opdracht om deze energieneutraal te maken. Hiervoor moesten ze robots programmeren om fossiele energiebronnen in de wijk te verwijderen en duurzame bronnen te plaatsen. De gemeente heeft een gastles gegeven in de klas om te vertellen over de visie en werkwijze die de gemeente inzet om de energietransitie invulling te geven met de regionale energie strategie. 

 

Het Natuurpodium zet zich in om kennis en waardering over natuur en duurzaamheid in de eigen omgeving te vergroten bij kinderen van 4 – 16 jaar, waardoor zij (nog) beter voor hun lokale omgeving zullen zorgen.