Afstemmen welzijn, wonen en zorg

 

TWB en WijZijn lanceren Zorgzame Buurt West-Brabant

   

Op donderdag 13 juni lanceerden Thuiszorg West-Brabant (TWB) en welzijnsorganisatie WijZijn met trots de Zorgzame Buurt West-Brabant in de Broedplaats Langdonk in Roosendaal. Deze strategische samenwerking markeert een belangrijke stap naar een toekomst waarin inwoners zelf de regie voeren over hun leven, ondersteund door een sterk lokaal netwerk.

Afstemmen welzijn, wonen en zorg

TWB en WijZijn werken al geruime tijd samen in verschillende gemeenten in West-Brabant. Met Zorgzame Buurt West-Brabant gaan ze een stap verder. De ambitie is om welzijn, wonen en zorg beter op elkaar af te stemmen, zodat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen met behoud van hun kwaliteit van leven. Deze beweging sluit goed aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen.

Lancering

Met de ondertekening van de alliantie door de bestuurders Christ-Jan Danen van TWB en Ad van Rijen van WijZijn werd de samenwerking op donderdagochtend 13 juni officieel bekrachtigd. Wethouder Réne van Ginderen en Evelien van de Star van de gemeente Roosendaal onthulden, namens de negen gemeenten in West-Brabant West, het logo van Zorgzame Buurt West-Brabant. Daarbij onderstreepten zij het belang van deze samenwerking voor de ondersteuning van inwoners in de regio. Na het officiële gedeelte was er een buurtontbijt voor buurtbewoners, vrijwilligers en (zorg)professionals.

Vraag van bewoner staat centraal

“We geloven in een integrale benadering en zijn ervan overtuigd dat de ondersteuning zoveel mogelijk geboden moet worden in de directe omgeving. Met deze samenwerking geven we daar, vanuit de kracht van Sociaal Werk en de Thuiszorg, invulling aan. Samen verkennen we nieuwe mogelijkheden en zijn de eerste initiatieven al een feit. Een mooi voorbeeld is de Pastorie in Nispen. De vraag van bewoners staat daar centraal, wat hebben zij nodig en hoe kunnen ze elkaar versterken. We sluiten daar zoveel mogelijk bij aan. We kijken er naar uit om de aanpak binnen Zorgzame Buurt, in de regio West-Brabant, samen met bewoners en partners verder uit te bouwen. Iedereen is welkom om hierbij aan te sluiten.”

Kijk voor meer informatie op www.zorgzamebuurtwestbrabant.nl