Vanwege zijn vele verdiensten binnen de Stichting Sint-Nicolaas Bergen op Zoom en het feit dat hij hiermee een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de promotie van de landelijke viering van het Sint-Nicolaasfeest in alle facetten, heeft Piet Koolen tijdens de bijeenkomst van het Sint-Nicolaas Genootschap Nederland op zaterdag 31 maart jl. de Gouden Staf ontvangen.

Het is de tweede maal dat deze hoge onderscheiding binnen de Stichting Sint-Nicolaas Bergen op Zoom wordt uitgereikt. Vorig jaar kreeg de Stichting de Gouden Staf voor de in samenwerking met ZuidWest TV geproduceerde en uitgebrachte Sinterklaasfilm "Operatie Suikerbeest". Piet Koolen heeft maar liefst 55 jaar onafgebroken de rol van Zwarte Piet gespeeld - een landelijk unicum - en is nog steeds erg actief betrokken binnen de Stichting als bestuurslid en coordinator werkgroep decorbouw. Tijdens deze in Montfoort gehouden bijeenkomst roemde voorzitter Jan van Wijk de tomeloze inzet van de ruim 150 medewerkers van de Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom. Nergens in Nederland worden zoveel activiteiten rondom het Sinterklaasfeest georganiseerd als in Bergen op Zoom, zoals intocht, kerkelijke Sinterklaasviering, Sint's Muziekspektakel, 5 uitverkochte kindervoorstellingen in Stadsschouwburg De Maagd, lampionnenoptocht, ruim 80 bezoeken aan verenigingen, instellingen, scholen e.d.en regelmatig Verblijf van Sint en Pieten, Sint Ahoy, ontbijt met Sint en Pieten enz. Activiteiten die op een zeer ruime publieke belangstelling mogen rekenen.