Een feestelijke uitroepteken achter zijn carrière  

De Stichting Vrienden van de Antoniusmolen staat voor een nieuwe fase.

Van 15 tot en met 23 april 2023 is het Gij-week!

Eerste schetsen nieuwbouw gepresenteerd aan belangstellenden

Fris aan de zondag beginnen

Een geslaagde middag na maanden voorbereiding