Hallo herders en herderinnen,

Woensdagmiddag 23 november hebben Conny van Loenhout namens Abbo en Titus Frankemölle namens OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. een intentieverklaring ondertekend, waarin beiden aangeven een nadere verkenning te zullen gaan uitvoeren naar het inrichten van een afdeling voor voortgezet onderwijs naar het model van vrijeschoolonderwijs per 1 augustus 2024.

Klimaatverandering heeft gevolgen voor onze gezondheid.

Onderstaand bericht mochten wij ontvangen van Stichting Vastenavend

Weer veel nieuws van Theater Den Enghel

Stichting De Vierschaar uit Bergen op Zoom bestond vorig jaar 25 jaar.