Onze redactie ontving het volgende bericht van Arsis:

Na achttien jaar bestuurswerk voor het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch legt Marcel Deelen zijn functie als museumvoorzitter neer.

Helaas moet ons festival Op De T ook in 2021 een jaartje overslaan.

 

Dinsdagavond 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereld Oorlog.

Elke maand stelt het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum te Oudenbosch een bijzonder object in de schijnwerpers. Deze maand: het wespennest van de Mariaschool.

SV Dosko zond ons het volgende bericht: