"Red Bergen op Zoom", een groep mensen die een betere toekomst voor de stad wil, lanceert een nieuw plan.

Frans Hazen , directeur eigenaar van Hotel De Draak ontvouwt met enthousiasme zijn volgende plannen.

Bestuursleden van de stichting Welzijn visueel gehandicapten (WéViGé) hebben donderdag 25 maart de cliënten in West Brabant en tholen bezocht.

Dit weekend is weer de jaarlijkse opruimdag NL Schoon. 

Wij ontvingen van Ronald Lindhoudt de vraag of wij zijn medewerkers aan een nieuwe uitdaging konden helpen:

Het Bravis Ziekenhuis brengt ons de volgende berichten: