Grepen uit de geschiedenis van de psychiatrie in BrabantDe geschiedenis van de psychiatrie in Brabant. Op donderdag 21 april vertelt drs. Cees Willemsen in ontmoetingscentrum de Sprenge, GGZWNB in Halsteren over geestelijke gezondheidszorg, ‘de psychiatrische patiënt voor gesloten deuren’.    

Het is een bekend beeld in de geschiedenis: de pendulebeweging. De periodieke herhaling van hetzelfde lijkt bij uitstek te gelden voor de geschiedenis van de anderhalve eeuw oude psychiatrie. Toch geldt ook hier dat iets nooit terugkeert precies zoals het was. Een kleine halve eeuw geleden werkte Cees Willemsen als leerling verpleger in een psychiatrisch ziekenhuis. Hier leek zich een definitieve paradigmawisseling te voltrekken: van medische naar sociale psychiatrie. Toch duurde het niet langer dan een decennium voordat het romantische beeld van de gek als buitenstaander, als de onaangepaste werd gecorrigeerd door de biologische én maatschappelijke werkelijkheid.  De vermaatschappelijking van de psychiatrie bleek een illusie, maar bovenal: geesteszieken zijn echt ziek en behoeven behandeling. Psychotherapeutisch, maar beslist ook ‘farmaceutisch’; ambulant waar mogelijk, klinisch waar noodzakelijk, ook al zijn hiervoor meer bedden nodig. Anno heden past bij ziek zijn geen eufemistisch taalgebruik over cliënten. We spreken nu, net als vóór de jaren zeventig van de vorige eeuw, over patiënten, en dat zijn er helaas meer dan ooit, of we moeten een pendulebeweging onderkennen van ruim een eeuw.

Cees Willemsen

Cees Willemsen is historicus, auteur: geschiedschrijving van banken, bedrijven en instellingen, Nederlandse psychiatrie en Slavische letteren.
Hij heeft als zelfstandig historicus naam gemaakt met veel geprezen geschiedwerken over de GGZ in Brabant, zoals: ‘Van God los’, ‘Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967’ en ‘De belofte van het hiernumaals’. Ook is hij auteur van het boek ‘Zeventig jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg in het gewest Breda 1929-1999’.

 

Meer informatie
De lezing vindt plaats op donderdag 21 april in ontmoetingscentrum de Sprenge, GGZWNB, Hoofdlaan 8 in Halsteren. Aanvang lezing om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur, toegang is gratis. De lezing maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingenserie, gebracht door de West-Brabantse archiefdiensten (Roosendaal, Bergen op Zoom, Oudenbosch en Breda). De serie is mogelijk gemaakt door de Mastboom Brosens Stichting in Oud-Gastel.