Instellingen die vanuit de overheid of eigen initiatieven de burger bedienen of ondersteunen

Goede Doelen

Instellingen / stichtingen / initiatieven die bijdragen aan het welzijn van mens, dier en omgeving

Onderwijs

Educatieve instellingen

Overheid

Overheidsinstanties

Politiek

Partijen waarvan men lid kan worden en die gekozen kunnen worden om lokale, provinciale of landelijke sturing te geven