Vanaf vrijdag 15 febrewarie ken d’m weer in oew brievebus ore valle: de Vastenavendkrant.

Achtenveerteg paginaas pure leut mè d’er en dèèr ’n serieus sausje. Alles is nuuwt mar toch vertrouwd; zo vinde netuurlek de proklemasies van Prins Nilles d’n Derde en de Gròòtste Boer, mar ok ver’ale n’over toen datte Raayberreg nog ’n wielerbaan ad of wie Toine Mazaraic nouw presies was. Dèèrneve, zowas gezeed, genogt leut over bevobbeld ‘n mens die wel duuzend wielerploege n’et verslete n’of de oe dagge ’t beste ken marsjere tijdes ’t dimmere. Ooit welles wille wete oe of da d’t t’r aan toega in ’t pas’okske van Kolder? Nouw dèèr komde dees jaar ammaal achter!

Nouw lichte me nog mar ’n éél klein sluierke n’op over wagge ken verwachte, de rest zegge me lekker nie. Want da motte zellef mar leze n’en beleve. Bij ons edde gin abonnement nòòdeg, want de Vastenavendkrant wor grates en vor niks in oew brievebus geleed deur de vrouwe n’en manne van d’ICB. Enne… gin enge ver’ale of wereldleed, neeje! Gewòòn Berregse leut die te sleur van ieleke dag doe vergete. Nog ’n paar dage wachte n’en dan eddem in uis; letters op gekleurd pepier die same mè d’t bééld verworre tot één brok leut! En ge wit: ge ken beter beleze zijn dan belege!

De Vastenavendkrant ligt bijna in je brievenbus

Vanaf vrijdag 15 februari kan je hem weer in de brievenbus horen vallen: de Vastenavendkrant. Achtenveertig pagina’s pure leut met her en der een serieus sausje. Alles is nieuw maar toch vertrouwd; zo vind je natuurlijk de proclamaties van Prins Nilles III en de Gròòtste Boer erin terug, maar ook verhalen over toen de Raayberg nog een wielerbaan had of wie nu precies Toine Mazaraic was. Daarnaast, zoals gezegd, genoeg leut over bijvoorbeeld een persoon die wel duizend wielerploegen versleten heeft of hoe je het beste kan marcheren tijdens het demarreren. Ooit weleens willen weten hoe het eraan toe gaat in het pashokje van Kolder? Nou, daar kom je dit jaar allemaal achter.

Nu lichten we nog maar een tip je van de sluier op over wat je kan verwachten, de rest zeggen we lekker niet. Want dat moet je zelf maar lezen en beleven. Bij ons heb je geen abonnement nodig, want de Vastenavendkrant wordt gratis in je brievenbus bezorgd door de vrouwen en mannen van de ICB (Incasso Burgerij). En… geen enge verhalen of wereldleed, nee! Gewoon Bergse leut die de sleur van elke dag doet vergeten. Nog ’n paar dagen en dan heb je hem in huis; letters op gekleurd papier die samen met het beeld verworden tot een brok leut! En je weet: je kan beter belezen zijn dan belegen!