Bende al klaar vor de ellefde van de ellefde? Dan motte eerst wete oe 't Veldteke er uit zie..

Dus hier een bericht van de Stichting Vastenavend:

Nederlands:

’t Koers!

Dat komt in het veldteke 2019 duidelijk terug, maar wel met een knipoog: de dikkebandenrace, racen op een gewone fiets, waarvan alleen het stuur is omgedraaid. Hierdoor heeft die gewone fiets iets weg van een wielrennersfiets. Hobbelen over de kasseien van de binnenstad en een rondje rond de Peperbus. De renner is niet uit op de overwinning. Triomfantelijk steekt hij twee vingers in de lucht, omdat ie tweedes is geworden. Hij ziet dat als een overwinning, want meedoen is belangrijker dan winnen. Ook is nog een deel van het spandoek te zien, wat aangeeft dat we van start mogen voor een nieuwe Vastenavend.

De basis van het veldteke is de inmiddels vertrouwde weergave van het omgekeerde stadwapen en het jaartal van de komende Vastenavend.

De ontwerper van het veldteken is Paul Versijp. Start van de verkoop is 11 januari 2019.

BERREGS:

‘t Is Koers

Da kom d’in ‘t Veldteke van 2019 duidelek trug, mar wel mè d’n knipòòg: de dikkebanderees, rese n’op ‘n gewòòne fiets, waarvan allééneg ‘t stuur is omgedraaid. En wel zo datte gewòòne fiets dan iets weg et van ‘n wielerennersfiets. Obbele n’over de kasseie van de binnestad en ‘n rondje rond de Peperbus. De wielerenner is nie uit op d’overwinning. Triomfantelek stik tie twee vingers in de lucht, omda tie tweedes is geworre. IJ zie ta as ‘n overwinning, want meedoen is belangrijker as winne. Ok is nog ‘n deel van ‘t spandoek te zien, wa d’aangift damme van start meuge vor ‘n nuuwe Vastenavend.