De Koersdirectie van de Stichting Vastenavend is op zoek naar mensen die al vanaf 11-11 vorig jaar alleen nog maar denken aan de koers van hun leven.

De ultieme slotkoers op de laatste dinsdag van het vastenavendfeest. Een koers, alleen voor prominenten. Een tour die voor jou geen toer is en die samen met alle andere koershelden als schakels van de ketting, de wielen van onze OPTOCHT in het Krabbegat aandrijven. Alleen voor mensen die de conditie én het lef hebben om zichzelf met heel hun hebben en houwen over te geven aan de leut. Leut die je een ander geeft en daarmee ook aan jezelf. Kandidaten daarvoor worden gevraagd zich daarvoor te melden bij de Koersdirectie, die speciaal daarvoor op zaterdag 9 februari tussen 10.00 en 13.00 uur met een aantal ‘bookmakers’ aanwezig is in de Bibliotheek aan de Kortemeestraat 17 in ons Krabbegat.

Neem je vooraf ingevulde inschrijfformulier alvast mee. Zo’n formulier vind je op de website van de Stichting Vastenavend. Eenmaal ingevuld kan er snel zaken worden gedaan. Beginners, aanstormende amateurs en profs. Iedereen kan meedoen en behoort automatisch direct bij de prominenten voor deze dag. Alle gegevens worden vastgelegd. Je weet dan dat je dan stevig in het zadel zit en om je voor te bereiden kunnen daarna alle remmen los. Mensen met blokjesbeugels hoeven zich dan zelfs niet geremd te voelen. Dit jaar zit er ook weer volop muziek in de Koers. Lopend of rijdend, maar groot of klein, die worden wél weer apart beoordeeld! 

Kandidaten die voor ’t Bergsklassement willen gaan, maar niet goed weten of ze een streepje voor of achter hebben, kunnen worden bijgestaan door mensen die er verstand van hebben; mensen van de dialekke banden, de Bergse Kamer. Mensen die vorig jaar met vastenavend hun hart verloren hebben, maar wel een beker of trofee gewonnen, wordt gevraagd om die bij de nieuwe inschrijving in te leveren. Onze mecaniciens zorgen er voor dat die voor de Koers weer tip top in orde komen. Deze dag is het ook mogelijk om je (als binnen- of buitenband, maakt niet uit) aan te melden voor de ‘special’ op zondag: het Dweilbandfestival. De bibliotheek vormt dit jaar ook de locatie voor de wielerexpositie ‘Tentoongespreid’. Alle ‘keien van de kasseien’ zullen daar als ontwerp te zien zijn van 16 februari t/m zondag 10 maart. Koersinformatie staat trouwens ook op www.stichtingvastenavend.nl/optocht 

Na inschrijving kan iedereen ‘m gerust weer smeren. 

 

Persbericht inschrijving Optocht op 9 februari 2019

De Koersdireksie van de Stichting Vastenavend is op zoek nar mense die al vanaf 11-11 fleet jaar allééneg nog mar denke n’aan de koers van d’r leve. d’Ultieme slotkoers op de leste dinsdag van onze Vastenavend. ‘n Koers, allééneg mar vor prominente. ‘n Tour die voor jou gin toer is en die same mè d’alle andere koers’elde as schakels van ‘n ketting, de wiele van onze n’OPTOCHT in het Krabbegat aandrijve. Kandidate dèèrvoor wor gevroge zich te melde bij de Koersdireksie, die spesjaal dèèrvoor op zaterdag 9 febrewari tusse 10.00 en 13.00 uur mee ‘n aantal ‘bookmakers’ aanwezeg is in de Bieb aan de Kortemeestraat 17 in ons Krabbegat.

Nim d’oew van tevore n’ingevulde inschrijfformelier avvast mee. Zo’n formelier vinde op de websait van de Stichting Vastenavend. Éémaal ingevuld ken t´r snel zake worre gedaan. Beginners, aanstorremende ammeteurs en profs. Iederéén ken meedoen. As al oew gegeves zijn vastgeleed, oor d´otomaties direk bij de prominente voor diejen dag. Ge wit dan dagge steveg in ´t zadel zit en om oe voor te bereije kenne dèèrnaar alle remme los.

Dees jaar zit t’r ok wir volop meziek in de Koers. Lòòpend of rijend, gròòt of klein, die worre wél wir apart b´oordééld! Kandidate die vor ’t Berregsklassement wille gaan, mar nie goed wete n´of z´n stripke vóór of achter ebbe, kenne worre g´ollepe deur mense die t´r verstand van ebbe; mense van de dialekke bande, de Berregse Kamer. Deelnéémers die fleet jaar mè Vastenavend d’r art verlore n´ebbe, mar wél ´n beker of trofee gewonne, wor gevroge om die bij oew nuuwe n´inschrijving in te levere. Onze mekaniesjens zurrege d´r dan vor dasse vor de Koers wir tip top in orde komme.

 

Deze dag is ´t ok mogelek om oe (as binne- of buiteband, mak nie uit) aan te melde vor de ‘special’ op zondag: ´t Dweilbendfestival. De bieb vorremt dees jaar ok de lokasie vor de wielerekspeziesie ‘Tentòòngespreid’. Alle ‘keie van de kasseie’ zulle dèèr as ontwerrep te zien zijn van 16 febrewarie t/m zondag 10 mèèrt. Koersinfermasie sta trouwes ok op www.stichtingvastenavend.nl/optocht 

Náár inschrijving ken iederèèn ‘m gerust wir smèère.