vrijdagavond begint feest al

Het Open Monumentenweekend wordt op vrijdagavond 13 september voorafgegaan door de traditionele lezing. Op de vooravond van Open Monumentendag neemt Jacques Klöters u mee langs de verschillende plekken van plezier in (de geschiedenis van) onze stad en elders. Een lezing over amusement (zang, cabaret e.d.) in de oorlog, met zangeressen in het aansluitende muzikale theaterprogramma ‘Door de nacht klinkt een lied’.

De lezing van Jacques Klöters stelt het thema ‘Plezierige Plekken’ centraal. Wat wordt hier precies onder verstaan en wat valt hier nog altijd van terug te zien in de hedendaagse monumenten van Roosendaal? 

Aansluitend geniet u van de muziekvoorstelling ‘Door de nacht klinkt een lied’, een muzikaal theaterprogramma waarin Jetta Starreveld, Monique de Adelhart Toorop en Mirjam van Dam in de huid kruipen van drie bijzondere zangeressen die zich staande hielden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: Conny Stuart, Jetty Pearl en Jetty Cantor. 

Om 20.00 uur in De Kleine zaal van De Kring. De toegang bedraagt € 15,- .

 

historische panden, theater, zang, kunst en oldtimers

Wanneer het weer meezit, wordt de Open Monumentendag op zaterdag 14 september en feest met diverse hoogtepunten. Vanaf de opening om 10.00 uur zijn er zoveel activiteiten en bezienswaardigheden, dat de dag te kort is.

Het officiële startsein wordt zaterdag 14 september om 10.00 uur gegeven in het gerestaureerde Koetshuis aan de Molenstraat 18 door wethouder Toine Theunis. Het moment krijgt extra luister met de muzikale bijdrage van pianist / beiaardier Toni Raats en operazangeres Ellen Deelen van d’ Engelenburgh.

Vanaf 10.00 uur zijn de meeste monumenten geopend. Daarna kan iedereen, aan de hand van het 56 pagina’s dikke boekje dat is samengesteld, bijna dertig locaties bezoeken waar monumenten zijn te bezichtigen, waar exposities zijn of waar voorstellingen worden gegeven.

 

hoogtepunten

Enkele hoogtepunten zijn roosendaals oudste huis De Cleyne Cat aan de Markt 69 en het Norbertuscollege aan de Lyceumlaan 10 dat honderd jaar bestaat en waar ondermeer historische films te zien zijn en een bijzonder observatorium. In Wouw is aandacht voor 75 jaar Bevrijding.  Dat is ook in Nispen het geval: “Nispen Remembers”. In en om de kerk zijn creaties van (oud)Nispenaren te zien. In Zaal Verhoeven is een kleine tentoostelling ingericht over jubilea en feesten in Nispen. De nispense beltkorenmolen is – ondanks vermelding in het boekje – niet toegankelijk.

Een klassieke bus en de Oldtimer Vrienden Club Roosendaal brengt bezoekers kosteloos naar locaties. Er zijn rondleidingen door raadsleden in het oude raadhuis en in het Fractiehuis aan de Bloemenmarkt.

 

wandelingen en rondleidingen

Het Hurksgenootschap – genoemd naar de roosendaalse architect Jac. Hurks – organiseert een wandelingen langs ‘Hurkspanden’ en op zondag een fietstocht. In Kalsdonk is een wandeling met het onderwerp ‘Wederopbouw en nieuwe monumenten’. 

Ook zijn er wandelingen over de Oude Begraafplaats aan de Bredaseweg en zijn er rondleidingen in Raadhuis en Fractiehuis (door raadsleden), Mariadal en het Norbertuscollege. 

 

Publieksprijs fotowedstrijd

In het Tongerlohuys zijn de foto's te zien van de Fotowedstrijd ‘Monuprenten’. Een vakjury selecteerde dertig topfoto’s. Tijdens de Open Monumentendag kan het publiek een stem uitbrengen op de beste / mooiste foto. Deze foto krijgt de publieksprijs. Een bijzondere expositie met bijzondere foto’s ! Op woensdagavond 18 september worden in Over de Tong de prijzen bekend gemaakt.

 

PROGRAMMA

wandelingen / rondleidingen

- Hurkswandeling om 11.00 uur (tot 12.30 uur) vanaf Markt 54.

- Rondleiding Raadhuis en Fractiehuis door raadsleden (zie blz. 15 en 18)

- Rondleiding Norbertuscollege, inclusief de sterrenwachtkoepel (zie blz. 30)

- Rondleiding Mariadal. (zie blz. 32)

- Oude Begraafplaats (Bredaseweg) op verzoek (blz. 37).

- Wandeling met Vic Wendel in Kalsdonk met als onderwerp Wederopbouw en ‘Nieuwe Monumenten’.  Start bij de H.Hartkerk (gelegenheid tot parkeren van auto’s en fietsen), om 10.30 uur en om 14.30  uur. Aanmelden hoeft niet, gewoon er zijn op de gewenste tijd. Elke wandeling is anderhalf uur.

 

muziek / concerten

- Markt 1, Raadhuis: Clavecinist Karel Smagge (zie blz. 15)

- Markt 2, Sint-Janskerk: beiaardbespeling op ‘t carillon: tussen 14.00 en 15.00 u.

- Molenstraat 2, Tongerlohuys tussen 11.00 en 14.00 uur: Stramien (zie blz. 21)

- Vincentiusstraat 3-7, kapel Mariadal: orgelbespeling door Toni Raats

 

kunst, toneel en tentoonstellingen

- Molenstraat 2, Tongerlohuys: Fototentoonstelling in verbindingsgang 

- Bloemenmarkt 14, Anno 1810 tussen 13.00 en 16.00 uur: danser Willy Heramus uit Indonesië 

- Lyceumlaan 10, Norbertuscollege, 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur lezing over 100 jr. Norbertus. Fototentoonstelling in de ontvangstruimte en een film uit het schoolarchief 

- Nieuwstraat 11, Mariagaard: beeldhouwster Annelies Arts (zie blz. 33) 

- Nieuwstraat 11, Mariagaard tussen 10.00 en 13.00 uur: danser Willy Heramus uit Indonesië 

- Kerkplein 1 Nispen, H. Maria Hemelvaartkerk: expositie van creatieve inspanningen van (oud-)Nispenaren

- Torenplein 1, Sint Lambertuskerk: fototentoonstelling Cisterciënzers; fototentoonstelling verwoeste Lambertuskerk in oktober 1944

 

Hurksgenootschap

Expositie: Op zaterdag 14 september is de Hurkskamer in Parrotia de gehele dag geopend met daarbij de nodige informatie over het gehele oeuvre van Jac. Hurks.

Waar mogelijk worden bijzondere materialen uit zijn bouwwerken tentoongesteld.

 

Fietstocht: Op zondag 15 september staat een fietstocht gepland vanuit Roosendaal naar het Atelier van Richard Roland Holst op de Buisse Heide en de Gerda Hoeve aan het Dreefje in Schijf.

Vertrektijd: 11.00 uur, Lunch bij het Atelier, Doorkomsttijd bij de Gerda Hoeve omstreeks 14.00 uur, Aankomsttijd Roosendaal omstreeks 15.30 uur.

De nadere informatie op de website van Natuurmonumenten en het Hurks Genootschap.

 

lezing op vrijdagavond 13 sept. om 20.00 uur

OMD-lezing door Jacques Klöters in De Kleine zaal van De Kring. Aansluitend het muzikaal theaterprogramma ‘Door de nacht klinkt een lied’ ( toegang 15,-).

 

TE BEZOEKEN LOCATIES

Roosendaal

Kade 65De Veestallen

Kade 21 O. L. Vrouwekerk

Markt 69 De Cleyne Cat

Markt 54 Emile van Loonhuis 

Markt 16 De Sjoes

Markt 1 Raadhuis 

Markt 2 Sint-Janskerk

Markt 2toren Sint-Janskerk

Bloemenmarkt 12 Fractiehuis

Bloemenmarkt 14 Anno 1810

Molenstraat 2Tongerlohuys

Molenstraat 8 Bank van Luykx

Molenstraat 18 Koetshuis en Theehuis

Molenstraat 42 De Drie Weesgegroetjes

Lyceumlaan 10 Norbertuscollege

Vincentiusstraat 3-7 Mariadal 

Nieuwstraat 11 Mariagaard

Vrouwenhoflaan 1-3speeltuin Vrouwenhof

St. Josephstraat 4 St. Josephkerk

Bredaseweg Oude begraafplaats

Amerikalaan 10cmolen De Twee Gebroeders

Willem Elsschotlaan molen De Hoop (zondag) 

Damastberg 108 Schuurkapel 

 

Nispen

Kerkplein 1 H. Maria Hemelvaartkerk

 

Wouw

Torenplein 1 Sint Lambertuskerk 

Akkerstraat 11molen De Arend

 

Wouwse Plantage

Landgoed