Het leek de oplossing uit de schuldenlast voor de stad Bergen op Zoom; formeer een college waarbij alle politieke neuzen dezelfde kant op staan, geflankeerd door externe deskundigen, om een koers uit te zetten die de stad uit het financiële dal helpt.

Even geen onderling politiek gekissebis, even allemaal de schouders eronder, en vooral die expertise binnen halen van mensen die hun sporen verdiend hebben.

Echter, nauwelijks was het nieuwe “zakelijke” college geïnstalleerd, of de eerste politieke schermutselingen waren er al toen partijen zichzelf buiten de samenwerking stelden, of luidkeels verkondigden het niet eens te zijn met de “keuze” voor de nieuwe collegeleden.

Nu is het nooit makkelijk om moeilijke gevoelige keuzen te maken. Er moet immers grip komen op de uitgaven. Er is geen geld om zomaar weer de buidel te trekken en allerlei “gulle giften” te verstrekken aan aanvragers. En dus kwam er een nota die bij de Bergse gemeenschap keihard binnenkwam toen een hoop subsidies werden ingetrokken. ‘Vertel jij maar eens waar we anders op moeten bezuinigen?’ was een uitspraak die ik vaak over me heen kreeg, als ik de keuzen van het nieuwbakken college in twijfel trok. Bezuinigen om te bezuinigen, maar worden we als stad daar ook beter van. Ieder met een greintje gezond verstand weet, dat we méér inkomsten nodig hebben om die schuldenkuil te dempen. Maar nee, de keuzen om te bezuinigen vielen juist daar waar nog inkomsten behaald worden. Sterker nog, die inkomsten voor de stad zullen totaal wegvallen, als het college haar standpunten en haar keuzen handhaaft. Horeca en het bedrijfsleven zullen klappen krijgen als nooit tevoren als we evenementen als Vastenavend, Proefmei, Jazz-weekend, Maria Ommegang of Sinterklaas verliezen. En dat zullen we als die organisaties, maar sterker nog al die kleine ondersteunende groepen omvallen. We praten over miljoenen die de stad jaarlijks aan inkomsten zal derven, als men het relatief kleine uit te geven bedrag niet meer investeert.

Want ja, het is investeren, en niet zoals de kortzichtige bestuurders het willen zien als het verliezen van geld aan loze hobby’s!!

Nadat we de grotere organisaties al zagen samenklonteren in hun protest, is het nu de beurt aan de beoefenaars. Vooral van de kant van Vastenavend. In al hun godverkregen inzicht en wijsheid, heeft ons nieuwbakken college namelijk beslist om het al jaren gereserveerde geld voor nieuwbouw van de bouw accommodatie voor de Bergse Vastenavend bouwclubs voor iets anders te gebruiken. Onlangs meldde Stichting Bergse Bouwers nog dat de besprekingen over nieuwbouw al 15 jaar terug gaan. Vijftien lange jaren, waar plannen voor nieuwbouw gesmeed werden, het zou Bergen op Zoom nogmaals als het walhalla van de Vastenavend op papier zetten. Een toonaangevend bewijs dat er nergens in de wereld carnaval gevierd en gekoesterd werd als hier in ons eigen Krabbegat. Natuurlijk is het een komen en gaan van politici, en ieder wil zijn eigen stempel drukken. Dus wil iedereen bij elk nieuw college opnieuw gaan praten over plannen, inrichting, uitvoering, financiering en wat niet meer. Ondertussen kun je gerust stellen dat er met de voeten van al die vrijwillig fanatiek bouwende mensen wordt gespeeld. En dan nu de ultieme doodssteek; de nieuwe accommodatie wordt de nek omgedraaid door het wegnemen van een gereserveerde pot geld die gepland, besproken, afgetekend en klaargezet was. Wat de consequenties zijn? Daar op het gemeentehuis hebben ze geen enkel idee. De huidige accommodaties zijn de laatste vijftien jaren onthouden van degelijk onderhoud. Met als gevolg dat je gelijk Asterix en Obelix steevast naar omhoog kijkt om te zien of er niks op je kop zal vallen. De bouwkoten op het Konterscherp en de Stadsschuur, ze lekken, staan op omvallen, vertonen gebreken die de veiligheid van de bouwers erg aantasten, en dat alles omdat regulier (verplicht) onderhoud niet werd uitgevoerd. Men ging immers een nieuw walhalla voor Vastenavond bouwers creëren. Nu dreigt de stad Bergen op Zoom straks helemaal niks meer te hebben.

En daar komt de opmerking weer: ‘Ze hebben niet eens met ons overlegd!’
Wij kiezen onze volksvertegenwoordiging, een afvaardiging waarin wij vertrouwen moeten hebben dat zij onze belangen behartigen. Dat elk college weer zijn stinkende best doet voor de stad Bergen op Zoom. Waarom dan toch voelen we ons telkens weer, mag ik het woord gebruiken? Ja, ik zeg het gewoon, we voelen ons genaaid.

Ik kan met dit nieuwe zakelijke college in ieder geval al een aantal redenen benoemen, waarom ik er geen vertrouwen meer in heb:

• Dit zogenaamde zakelijke college neemt erg onzakelijke beslissingen, beslissingen die de stad alleen maar geld kosten
• Dit nieuwbakken college getuigt van erg weinig betrokkenheid bij “ons” Bergen op Zoom, “ons” DNA en onze toekomst
• Dit college heeft geen enkel respect voor eerder gemaakte afspraken en gedane beloften
• Dit college heeft nu al bewezen weinig kennis van zaken te hebben, maar arrogant genoeg te zijn om geen overleg aan te gaan met de mensen die het slachtoffer zijn van hun dadendrang, niet eens mee mogen praten met hun experise over mogelijke aanpassingen

Daarbij heb ik de grote angst dat er een enorme ravage ontstaat die onze stad werkelijk op de rand van een dode stad brengt, en waarbij de externe collegeleden weer even snel in hun auto stappen en zich naar de volgende klus spoeden, met de Bergse zak geld in hun kofferbak. Natuurlijk met hun ogen terugkijkend op een geslaagde klus, want men heeft geld bezuinigd.

Het begon zo mooi. Net als heel veel gemeenten in Nederland zit Bergen op Zoom diep in de schulden, diep in de problemen. Net als bij zoveel gemeenten zijn de crisis van de afgelopen jaren mede oorzaak, net als zoveel foutieve beslissingen van de achtereen zittende colleges. Het is erg, maar geloof me, heel veel gemeenten bevinden zich in dezelfde situatie. Bergen op Zoom is heus geen uitzondering. Nochtans is de situatie zeer ernstig en moeten we elk dubbeltje als stad omdraaien.
Zo mooi dat de totale politiek de handen ineensloeg, een politiek neutraal college wensten dat met ferme hand de situatie te lijf gaat. Zelfs daarbij externe capaciteit en expertise zoekt. Helaas moet je al vragen stellen of dit de juiste mensen waren, zeker met weinig tot geen affiniteit met onze stad. We hoefden ook niet lang meer te wachten op het politieke gekrakeel van allerlei roependen.

En dan nu worden mensen te kakken gezet. Hun jarenlange inzet voor de stad, de levendigheid en de rijkdom, hun passie worden weggezet als een louter hobbyachtige activiteit. Alsof je zegt: ‘Jij maakt, repareert of ontwerpt al jaren lang, misschien wel meer dan 40 jaar, kostuums voor de Maria Ommegang? Ach, het was toch een leuk tijdverdrijf?’ Of je zegt tegen al die collectanten die al jarenlang het vuur uit de sloffen lopen om voor de Vastenavend langs elke Bergse deur geld op te halen: ‘Ach, maar je was toch lekker in beweging?’ Nog nooit zijn Bergse vrijwilligers zo geschoffeerd door een college die enkele handtekeningen onder zelfverzonnen regeltjes zetten, zonder inspraak van de betrokkenen, zonder notie van de impact en de consequenties en met zo weinig gevoel voor wat deze stad betekent voor haar inwoners.

Vind je het dan gek dat er initiatieven komen zoals die van Marijn van de Branden die een Facebook groep opricht met de naam: “Blef mè d'oew pòòte van de Berregse Vastenavend
Een groep die in amper 5 dagen al ruim 1.700 leden had. Leden die hun bezorgdheid uiten, maar ook die de discussie aan willen gaan, die met ideeën en plannen komen. Maar vooral leden die hun verontwaardiging tonen over mensen die niet weten waar ze over praten, mensen die niet het gesprek willen aangaan met mensen die er wel verstand van hebben. Kortom, mensen zonder Bergs DNA die Bergen op Zoom met hun beslissingen zullen strippen van elk greintje “Berrege”. Wat dat betreft beschikt Marijn over voldoende Bergs DNA. Hij was mede oprichter van Duo Zaddoek, van de Bergse Kwizznaait gedurende Vastenavend en is nog steeds fervent Vastenavend vierder. Niet voor niks dat een Bergs ingezetene als hij, en naast hem nog heel veel, nu hun grieven en zorgen uiten. De geluiden worden steeds luider, het college kan toch niet doof blijven voor al deze signalen?

Zullen we nog even terugkijken naar een optocht? Zo maar om nog een keer van dat echte Bergse DNA te genieten, effe een terugblik op de optocht van 2018; een eerbetoon aan al die bouwers, al die vrijwilligers die hun steentje bijdragen en aan de Stichting Vastenavend die ons al zo lang een prachtig feest geeft.