De post bracht mij twee gedichtenbundels waarin werk van mij is opgenomen.

Dit in het kader van een wedstrijd, waar ik weliswaar geen eerste werd, maar wel bij diegenen hoorde die in de bundel terecht kwamen. En dat is natuurlijk stkstéénleuk nieuws.

 

Verder kwam afgelopen week ook de definitieve bevestiging binnen: Mijn oorlogsroman "In de Schaduw van de Waarheid" wordt in het Engels vertaald.  Dit kwam op een bijzondere manier tot stand.

Enkele weken geleden kwamen Canadese soldaten naar Bergen op Zoom. Als fotograaf wilde ik dat natuurlijk vastleggen. Waar de meeste fotografen alleen in het Markiezenhof acte de présence gaven, was ik ook op de Canadese begraafplaats te vinden om de ceremonie aldaar vast te leggen. Ik kwam in gesprek met Kapitein Kathleen Soucy, een alleraardigste dame die me uitlegde hoe een en ander zou verlopen. Ze vroeg ook waarom ik aanwezig was en ik gaf aan bepaalde moverende gedachten te hebben die me met de vergane oorlog verbonden. Zo kwam het ook op mijn oorlogsboek dat ik geschreven heb. Ze gaf aan dat wel graag te willen lezen. Helaas is het alleen in het Nederlands, en een boek vertalen kost haast net zoveel als een vrij jonge occasion auto. Groot was mijn verbazing toen ze een half uur later op mijn schouder tikte en me vertelde over een Master Corporal, die zijn roots in Nederland had. Ze had hem mijn verhaal verteld en hij was wel geïnteresseerd. Het blijkt dat deze man vloeiend in zijn talen is, mijn verhaal over het boek deed hem wat en hij gaf aan graag mee te willen werken. 

Onnodig te zeggen dat ik voor naar het Markiezenhof te gaan, eerst even langs mijn huis ging om twee boeken op te halen; een voor de lieftallige Kapitein en de ander voor de Master Corporal. Deze week kwam dus de definitieve bevestiging dat hij aan de vertaling ging werken. Geweldig nieuws dus.

 

Daarbij kwam ook nog het nieuws dat mijn werk is opgenomen in de jubileum bundel Stadsgedichten 15 jaar. Hier zijn werken van officiële stadsdichters uit Nederland en Vlaanderen opgenomen, samen met de gedichten van de winnaars van de wedstrijd die was uitgeschreven voor dit 15-jarig jubileum, waartoe ook ik behoor. Op zaterdag 7 september wordt de echte winnaar, de nummer 1, bekend gemaakt. Maar geweldig dat ik alweer in de bundel ben opgenomen, zeker deze speciale editie.

 

De schrijverspen gaat verder. Ik heb in de loop van de jaren regelmatig korte verhalen geschreven. Sommige als deelname aan een Nederlandse of Vlaamse wedstrijd, sommige gewoonweg omdat er iets in me opkwam. Ik heb de beslissing genomen om een aantal van die verhalen te bundelen en uit te geven. Het manuscript ligt momenteel bij een aantal lezers. De verhalen zijn heel divers. Sommige staan heel dicht bij me, sommige zijn overpeinzingen, terwijl anderen weer lekker fantasy, thriller of zelfs science fiction betreft.  Wacht maar af, ik hoop het dit jaar nog uit te geven.

 

Wat de wachtenden onder jullie betreft; ik ben bezig met deel III van het Fantasy drieluik "De Kronieken van Ginder".  Na "De Oversteek" en "Bleke Demonen" werk ik aan het derde deel "Van Hier tot Ginder".  

Ook ben ik bezig met de opvolger van "Dossier Doel".  Ook dit wordt weer een spannende thriller, die veel verder gaat dan waar "Dossier Doel" stopt. De echte titel van het boek krijgen jullie nog te horen. Ik hoop minstens 1 van deze twee boeken volgend jaar te kunnen uitgeven.

 

Of wel, er zit weer voldoende in de pen.

 

Oh ja,  ik zal jullie het stadsgedicht niet onthouden, natuurlijk ging het over Bergen op Zoom:

 

 

 

 

Mijn thuis

 

Silhouetten van gebouwen verhalen verhalen

gevangen in dansende schaduwen 

die je onthalen op beelden, oorden en tijden

waar dromen doen dromen.

 

 

Het oog gestreeld door wel duizend indrukken

die laven en 't hart sneller doen kloppen

omarmd in een welbehagen zo puur

alleen hier te vinden.

 

 

Deze stad mijn venster, mijn droom gedragen

door muzen die een oproep doen naar het zilte 

natte spoor dat mijn wang siert, de traan die

mijn oog beroert in opperste beleving van mijn thuis.