Stil staan bij het verleden en vrijheid in de toekomst, daar waar we samen aan moeten werken. 

Op de Canadese begraafplaats werd de jaarlijkse herdenking gehouden van de slachtoffers die zijn gevallen in de tweede wereldoorlog. Volgens Burgemeester Petter waren het vooral jonge Canadese militairen die hier gesneuveld zijn om het gevecht van de Schelde. Laat ons dan ook in vrijheid onder elkaar leven, daar moeten we samen aan werken sprak hij.

Tussen de sprekers door werd de eredienst muzikaal ondersteund door het Bergen op Zooms Blazersensemble. Tijdens de toespraak van Aalmoezenier Majoor Emmy Rau-Janssens vlogen er twee historische vliegtuigen over de begraafplaats. Zij stond stil bij de militairen die heden ten dage hun vredesoperaties uitvoeren.

Ook de woorden van de Canadese ambassadeur “Sabina Nölke” waren duidelijk voor vrijheid, die nu in de wereld onderdrukt wordt door al het burgergeweld. Zo kijkend naar de afgelopen week wat in Pittsburg (Amerika) gebeurde, daar elf doden vielen om niets.

Om de nagedachtenis nooit te vergeten is er dit jaar een groep met jongeren voor het eerst een bloemetje komen leggen bij het monument. Een van de jongeren hoorde ik tegen elkaar zeggen “dit kan en mag je nooit meer vergeten wat die mensen voor ons hebben gedaan”.

Foto's en tekst Bastin van Elzakkers