Gert-Jan Huismans zond ons onderstaand bericht:

Geacht College,

 

De Bergse horeca heeft veel last van de coronacrisis. Fractie PUNT is van mening dat nu al moet worden nagedacht over de anderhalve meter samenleving die zeker ook effect zal hebben op de horeca. Gelukkig zijn de ondernemers inventief en proberen zij met veel creativiteit nog enige inkomsten te verwerven. Echter bij velen van hen is de zaak gewoon dicht omdat ze geen alternatieve mogelijkheden hebben. Bij velen staat het water aan de lippen. 

 

In de aanloop naar de mogelijke opstelling van de horeca verzoekt fractie PUNT om, daar waar mogelijk, voor de terrassen meer ruimte toe te staan zodat de anderhalve meter regel kan worden gerespecteerd en de ondernemers toch voldoende omzet kunnen genereren.

Bijvoorbeeld op de Grote Markt en aan de Boulevard is daar genoeg ruimte voor. Op de Grote Markt betekent dit dat de tweede terrassen mogen worden uitgebreid op het plein.  De komende tijd vinden daar toch geen evenementen plaats dus die ruimte kan prima worden ingevuld door grotere terrassen. Zo zijn er meer plaatsen waar uitbreiding van veilige terrasruimte mogelijk is of kan worden gecreëerd. 

Ook onze inwoners zien uit naar het moment dat de horeca weer open mag en zij weer een terrasje kunnen pikken. Dan zou het mooi zijn als er ook voldoende veilige capaciteit is.

Fractie PUNT pleit ervoor om horeca ondernemers, waar mogelijk,  een tijdelijke ontheffing te verlenen voor uitbreiding van de terrasruimte om voor de bestaande capaciteit veilige ruimte te creëren.

 

Is uw college bereid om:

 

* reeds nu te inventariseren waar er mogelijkheden liggen tot terrasuitbreiding en daar plan voor op te stellen ?

* tijdelijke ontheffingen te verlenen voor uitbreiding van terrasruimte ? 

* over de invulling en voorwaarden met de horecaondernemers in overleg te treden ?

 

Wij zien uw antwoord graag op zo kort mogelijke termijn tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Gertjan Huismans fractie PUNT