Woensdag 30 maart zijn alle (op)nieuw gekozen gemeenteraadsleden officieel benoemd.

Burgemeester Petter gaf tijdens het afleggen van de eed de ruimte om in plaats van "God" "Allah" te vernoemen. Hierbij gaf hij blijk van de in Nederland gekoesterde godsdienstvrijheid en respect aan de multiculturele samenleving die we nu eenmaal kennen.

Dit bericht bereikte ook de landelijke partijen, waarbij het de PVV was die het luidst op de achterste benen ging staan en onze Burgemeester figuurlijk aan de hoogste boom wilde opknopen.

Bergen op Zoom kent al vele jaren een groot verdeeld politiek podium. Echter dit keer trokken ze gezamelijk op in het volgende statement:

Beste Collega’s,

Afgelopen woensdag 30 maart zijn wij allen benoemd tot raadslid van onze mooie gemeente. Tijdens het afleggen van de eed of gelofte heeft onze burgemeester de ruimte te geven om bij de eed God te vervangen door Allah. Een geste van verbinding en respect, die naar onze beleving  ook een bijdrage is aan onze gewenste bestuurscultuur.

Helaas is deze geste niet door iedereen ontvangen als een boodschap van verbinding en respect. De statenfractie van de PVV heeft de commisaris van de Koning van onze provincie aangeschreven met de boodschap dat zij onze burgemeester op het zogenaamde matje moet roepen. Ook is hier een artikel over verschenen in BN/De Stem van zaterdag 2 april 2022.

Naar aanleiding van dat artikel is er telefonisch contact geweest tussen Letty Demmers en ondergetekende. Wij zouden graag onderstaand statement willen sturen naar de commissaris, en dan het liefst namens de gehele gemeenteraad van Bergen op Zoom. Zouden jullie zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk dinsdag 5 april om 12.00 uur, willen aangeven of jullie het statement kunnen en willen ondersteunen. De griffie zal deze dan namens ons aan de commissaris doen toekomen.

==================================================================================

STATEMENT

Geachte commissaris van de Koning van Noord-Brabant, beste Ida,

Afgelopen woensdag 30 maart zijn wij als raadsleden benoemd door onze burgemeester Frank Petter. Voor het doen van de eed heeft onze burgemeester uit verbinding en respect ons de ruimte gegeven om niet alleen God aan te kunnen roepen, maar ook Allah. Onze burgemeester heeft daarmee laten zien dat hij geen onderscheid maakt in godsdiensten en deze allen respecteert.

Wij zijn trots op een burgemeester die op deze wijze verbindt en respect toont. Daarmee draagt onze burgemeester bij aan de door ons gewenste bestuurscultuur van naar elkaar luisteren, elkaar leren te begrijpen en respect naar elkaar tonen.

Met vriendelijke groet,

De Gemeenteraad van Bergen op Zoom

 

Wij wensen jullie nog een fijne dag en zien jullie reactie graag spoedig tegemoet,

Ook namens Letty Demmers,

Arjan van der Weegen